Poziv – Škola atletike i škola trčanja

Pozivamo vas da se uključite u školu trčanja i školu atletike :

  • na igralištu OŠ Sveti Matej u Viškovu
  • u sportskoj dvorani Matija Katalinić u Kastvu

Uvjet za uključivanje u projekt je prebivalište/ boravište na području Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Kostrena, te da su djeca:

  • iz obitelji koja koriste pravo na dječji doplatak
  • iz obitelji s troje i više djece
  • imaju preporuku stručnjaka za uključivanje u programe radi prevencije od rizičnih ponašanja

Prijavu možete izvršiti na e-mail adresu: sretnije.djetinjstvo@gmail.com ili na telefon: 051/501-866.

Škola trčanja i škola atletike je besplatna, a provodi se u sklopu  projekta “Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno – ekonomskog statusa – za sretnije djetinjstvo“  koji se financira bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.