Škola atletike i škola trčanja

Pozivamo roditelje da uključe djecu u školu trčanja i školu atletike.

Treninzi se održavaju na dvije lokacije:

  • na igralištu OŠ Sveti Matej u Viškovu ponedjeljkom, srijedom i petkom u dva termina,

GRUPA 1 od 17:15 – 18:15 sati, GRUPA 2 od 18:15 – 19:15 sati

  • u sportskoj dvorani Matija Katalinić u Kastvu ponedjeljkom, srijedom i petkom u dva termina,

GRUPA 1 od 12:30 – 13:15 sati, GRUPA 2 od 13:20 – 14:05 sati

Uvjet za uključivanje u projekt je prebivalište/ boravište na području Općine Viškovo, Grada Kastva i Općine Kostrena, te da su djeca:

  • iz obitelji koja koriste pravo na dječji doplatak
  • iz obitelji s troje i više djece
  • imaju rješenje o primjerenom obliku školovanja ili mišljenje stručnjaka o važnosti uključivanja u programe koji pružaju odgojno-obrazovnu i rehabilitacijsku potporu

Prijavu možete izvršiti na e-mail adresu: sretnije.djetinjstvo@gmail.com ili na telefon: 051/501-866.

Škola trčanja i škola atletike je besplatna, a provodi se u sklopu  projekta “Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno – ekonomskog statusa – za sretnije djetinjstvo“  koji se financira bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.