O projektu

O projektu

Naziv projekta: “Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno – ekonomskog statusa – za sretnije djetinjstvo“, referentne oznake UP.02.1.1.12.0051

Nositelj: Općina Viškovo

Partneri: Grad Kastav i Dječji vrtić Zlatna ribica iz Kostrene

Ukupan iznos projekta: 2.469.954,58 kn

Iznos potpore: 2.469.954,58 kn

Sufinanciran bespovratnim sredstvima 85% iz Europskog socijalnog fonda i 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Projekt je financiran putem Poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivost te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb, UP.02.1.1.12“

Razdoblje provedbe projekta: 15. veljače 2021. – 15. veljače 2023.

Kratki opis:

Projekt će pridonijeti boljoj kvaliteti života djece s teškoćama i problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno-ekonomskog statusa kroz planirane socijalne usluge i sportske aktivnosti. Projekt predviđa uspostavu rehabilitacijskih tretmana, mobilnog tima za djecu s problemima u ponašanju, sportske aktivnosti te uređenje i opremanje prostora za senzornu sobu kao i nabavu didaktičke opreme.

Cilj projekta:

Razvoj socijalnih usluga i programa za aktivno socijalno uključivanje ranjivih skupina s područja općine Viškovo, grada Kastva i općine Kostrena.

Glavne aktivnosti:

 • uspostava mobilnog tima koji će se sastojat od psihologa, socijalnog radnika i socijalnog pedagoga
 • uspostava rehabilitacijskog tima koji će se sastojat od psihologa, defektologa i logopeda
 • uređenje senzorne sobe s rehabilitacijskim kabinetom
 • uspostava škole tračanja i atletske škole
 • nabava opreme za sportske aktivnosti
 • nabava didaktičke oprema za Grada Kastav i DV ``Zlatna ribica`` iz Kostrene
 • promotivne aktivnosti
 • upravljanje projektom i administracija

Očekivani rezultati:

 • Uspostavljene socijalne usluge: rehabilitacijski tretmani i usluga mobilnog tima
 • Uspostavljen besplatni sportski sadržaj
 • Uređena i opremljena senzorna soba